Możemy drukować jednym kolorem wkoło obwodu. Nadruk powstaje gdy maszyna przeciska farbę przez siatkę z naświetlonym wzorem podczas ruchomej pracy przedmiotu.