Projekty i dofinansowania

Projekt 1

 

TOPQ Bucior Bukowski Spółka Jawna informuje, że realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu:

Celem projektu jest dotacja na kapitał obrotowy i utrzymanie działalności gospodarczej na skutek pandemii COVID-19.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu jest zapewnienie środków finansowych na pokrycie bieżących zobowiązań oraz realizację zleceń.

Wartość projektu: 318 173,55 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 318 173,55

Projekt 2 – PFR

 

TOPQ Bucior Bukowski Spółka Jawna informuje, że realizuje Subwencję Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. W kwocie 519 000,00 zł.