Projekty i dofinansowania

UE Unia Europejska

Projekt 1

kolorowy logotyp

Udział TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w imprezach targowych o zasięgu międzynarodowym:

  • WORLD HOTEL – Targi branży Hotelarskiej i HoReCa w Warszawie
  • Sign & Print Promotion w Norwegii
  • KID’S TIME – Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka w Kielcach

dla rozszerzenia rynków zbytu dla ofert produktowej TOPQ.

Wartość projektu: 188.672,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 79.899,24 PLN
UDG-PBE.06.2022/080

logotyp z orłem

trzy logotypy

 

 

Projekt 2

TOPQ Bucior Bukowski Spółka Jawna informuje, że realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu:

Celem projektu jest dotacja na kapitał obrotowy i utrzymanie działalności gospodarczej na skutek pandemii COVID-19.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu jest zapewnienie środków finansowych na pokrycie bieżących zobowiązań oraz realizację zleceń.

Wartość projektu: 318 173,55 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 318 173,55

trzy logotypy z napisami

 

 

Projekt 3 – PFR

TOPQ Bucior Bukowski Spółka Jawna informuje, że realizuje Subwencję Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. W kwocie 519 000,00 zł.

szaro-brązowy logotyp